in Najem

Umowa Najmu

Umowa Najmu – Pisemna czy Ustna? Co prawda polskie prawo pozostawia swobodę co do formy zawierania umów.  Jednak współpracując z dziesiątkami osób i podmiotów prawnych nauczyłam się jednego:  Zawsze, ale to zawsze, zawsze, zawsze, zawsze zawieraj umowy w formie pisemnej (!) W dzisiejszym artykule o bezpiecznej umowie najmu! 

Pisemna umowa najmu to zabezpieczenie twoich interesów. 

Ludzka pamięć bywa zawodna, wybiórcza i subiektywna.  Jeśli coś z kimś ustalisz a potem zapomnisz wpisać tego w umowie, to jest tak jakbyś w ogóle tego nie ustalił.  Łatwo będzie o tym zapomnieć, przeinaczyć, zmienić znaczenie. I nie chodzi tu wcale o czyjeś złe intencje. Często przecież zdarza się tak, że dwie strony mają różnie wyobrażenie i odmienne zrozumienie wzajemnych ustaleń.  Każdy z nas przepuszcza komunikaty przez cały szereg różnych filtrów, które wywołują zniekształcenia. Czasem to naprawdę cud, że w ogóle się rozumiemy.

Pisemna umowa najmu stanowi potwierdzenie uzgodnień.

Kolejną ważną kwestią jest zabezpieczenie się na wypadek ewentualnego sporu.

Jeśli nie zapiszesz czegoś w umowie, to może być potem trudno udowodnić przed sądem, iż takie ustalenia faktycznie miały miejsce. Dlatego właśnie wszystko to, co z najemcą ustalasz podczas negocjacji powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy.

Pisemną umowę najmu łatwiej jest zakończyć.

Jeśli z jakiegoś powodu ‚zapomnisz’ podpisać z najemcą umowę, to o ile ten stan ‚zapomnienia’ utrzyma się dłużej niż rok, to umowa automatycznie zostanie uznana za umowę na czas nieoznaczony.

Przy umowie na czas nieoznaczony (o czym będzie jeszcze mowa później), jeśli najemca płaci i wywiązuje się z postanowień umowy, właściciel nie ma praktycznie możliwości prawnych na zakończenie umowy. Oczywiście możesz teraz zadać pytanie: po co miałbyś wypowiadać umowę najemcy, który płaci na czas i wywiązuje się z uzgodnień? Nie zalecam ci oczywiście takiego działania. Jednak mimo tego pisemną umowę warto mieć, gdyby taka korzystna sytuacja nagle uległa zmianie.

Zgodnie Art. 660 kpc  Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

Z kolei Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,  stawiając sobie za cel ochronę praw lokatorów mocno ogranicza prawo właściciela w zakresie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Wynajmujący zgodnie z prawem, ma bardzo ograniczony katalog przesłanek, przy których zaistnieniu może wypowiedzieć najemcy umowę najmu.

Inaczej jest w przypadku umowy najmu zawartej na czas oznaczony.

Umowa zawarta na czas oznaczony co do zasady ma zarówno wynajmującemu jak i najemcy gwarantować trwałość stosunku najmu i chronić ich interesy.  Umowę zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć przed terminem tylko wówczas jeśli w umowie przewidziano taką możliwość i wskazano przyczynę wypowiedzenia. Niestety możliwość wypowiedzenia jest skuteczna jedynie wówczas gdy wypowiedzenie będzie składał najemca, ponieważ wynajmujący może wypowiedzieć najem tylko z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów.

CHCESZ OTRZYMYWAĆ ODE MNIE INFORMACJE O BEZPIECZNYM NAJMIE? ZAPISZ SIĘ DO MOJEGO NEWSLETTERA!

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest We Do Media Group, ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania informacji o webinarach, nowych artykułach na blogu oraz nowych usługach i ofertach.. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: malgorzata@jakkupowacmieszkania.pl  Naszą Politykę Prywatności znajdziecie Państwo pod tym linkiem 

Skomentuj artykuł

Comment