Zarządzanie Pieniędzmi

Osobiście wierzę, że sukces jest kwestią decyzji oraz wyrobienia odpowiednich nawyków.  Jednym z najcenniejszych nawyków jaki wyrobiłam u siebie  jest nawyk zarządzania pieniędzmi.  W myśl zasady, że albo ja będę zarządzać pieniędzmi albo pieniądze będą zarządzać (rządzić) mną. Ja wybieram to pierwsze, a Ty?

Continue reading