in Prawo Nieruchomości

12 Najważniejszych Zmian w Ustawie o Kredycie Hipotecznym 

Czy po 22 lipca łatwiej będzie o kredyt hipoteczny? Nowa ustawa o kredycie hipotecznym wejdzie w życie właśnie tego dnia. Zmiany są i to dość istotne. Co najważniejsze są to zmiany na korzyść konsumenta. Przeczytaj co się zmieni przy udzielaniu kredytów. W artykule wymieniam 12 najważniejszych moim zdaniem zmian w ustawie o kredycie hipotecznym.

Kredyt hipoteczny jest obecnie najbardziej opłacalną oraz popularną metodą finansowania zakupu nieruchomości. Zmiany w ustawie są wynikiem dyrektywy unijnej. Celem jest  przede wszystkim zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz do wzmocnienie pozycji konsumentów.

Oto najważniejsze zmiany.

  1. Prawo do udzielania kredytów zachowują tylko banki i SKOK-i

W myśl ustawy kredytów hipotecznych będą mogły udzielać wyłącznie  banki i SKOK-i, czyli instytucje podlegające nadzorowi KNF. Nie będą ich mogły udzielać np. firmy pożyczkowe.

2. Kredyt hipoteczny tylko w walucie, w której uzyskujesz dochody 

Kredyt może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument zyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów.

3. Prawo odstąpienie od umowy kredytu w terminie 14 dni 

Konsument zyskuje prawo do odstąpienia od umowy kredytu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub dostarczenia wszystkich jej niezbędnych elementów.

4.  21 dni na decyzję kredytową 

Ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza sztywny termin wydania decyzji kredytowej. Klient ma ją otrzymać w przeciągu  21 dniu po złożeniu wniosku. Bank będzie mógł przekazać swoją wcześniej, ale i tak 14-dniowy czas na odstąpienie od umowy  liczony będzie od ustawowego terminu.

5. Decyzja odmowna z uzasadnieniem 

Ustawa nakłada na banki i SKOKi  obowiązek ustanowienia i stosowania procedur oceny zdolności kredytowej. Jeśli klient dostanie decyzję odmowną to bank  będzie musiał wyjaśnić, na podstawie jakich danych wydał taką decyzję.

6.  Tylko certyfikowani pośrednicy hipoteczni 

Pośrednictwem w udzielaniu kredytów będą mogli zajmować się tylko certyfikowani pośrednicy lub ich agenci. By zostać takim pośrednikiem, trzeba będzie zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego lub mieć wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze. Po zdaniu egzaminu KNF będzie wydawać pośrednikom zezwolenia i wpisywać na listę. Pośrednicy będą mogli mieć swoich agentów, którzy też będą wpisywani do rejestru.

7. Jednoznaczne treści reklam

Reklamy kredytów hipotecznych będą musiały być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe oraz widoczne.  W ustawie wprowadzono wyraźny zakaz stosowania dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań, które mogłyby spowodować u konsumenta fałszywe oczekiwania. Nie można będzie także używać czcionki, która byłaby nieczytelna, a czas wyświetlania informacji o charakterze reklamowym powinien pozwolić klientowi na swobodne zapoznanie się z jej treścią.

8. Nowe obowiązki informacyjne spoczywające na kredytodawcach i pośrednikach 

Kredytodawcy i pośrednicy będą mieli więcej obowiązków informacyjnych, przede wszystkich bedą musieli przedstawić klientom informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, a także informacje dotyczące ryzyka związanego z udzielnym kredytem.

9. Zakaz sprzedaży usług wiązanych 

Banki nie będą już mogły zawierać umów o kredyt hipoteczny, obciążonych dodatkowymi opcjami – jak ROR, karta kredytowa itp.

Wyjątek stanowią prowadzenie rachunku, którego jedynym celem jest gromadzenie środków na spłatę kredytu, oraz wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu.

10. Brak opłat za wcześniejszą spłatę 

W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową rekompensatę za wcześniejszą spłatę będzie można zastrzec tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty.

Dla kredytów ze stałą stopą procentową, opłata za wcześniejszą spłatę będzie mogła być pobierana w całym okresie, w którym obowiązuje sztywne oprocentowanie.

11. Restrukturyzacja zadłużenia 

W sytuacji gdy klient nie będzie w stanie spłacić zobowiązań kredytowych, to kredytodawca powinien zapewnić mu możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Na przykład zaoferować mu możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu, zmianę wysokości rat lub wydłużenie okresu kredytowania.

12. W przypadku opóźnienia w spłacie raty

Kiedy klient spóźni się ze spłatą raty, Bank może wezwać go do spłaty, wyznaczając jednak termin nie krótszy niż 14 dni. W wezwaniu powinna znaleźć się informacja o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ ?

Jeśli tak to zarejestruj się do newslettera. Otrzymasz darmowe e-booki, webinary, szkolenia, zniżki na publikacje. Dbam o prywatność, nigdy nie spamuję.

Skomentuj artykuł

Comment